Voorwaarden

Algemeen
 1. Deelnemen aan de trainingen van Smart Moving gebeurt op jouw eigen risico. Het is niet mogelijk Smart Moving en/of de docenten van Smart Moving aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van de trainingen die je hebt gevolgd.
 2. Je kunt Smart Moving niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.
 3. Je wordt verwacht jouw docent van Smart Moving te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.
 4. Smart Moving heeft het recht om de trainingstijden, de indeling van de groepen en de tarieven op ieder moment te wijzigen. Je zult van wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld.
 5. Tijdens officiële feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden. Gedurende schoolvakanties kunnen de trainingen worden opgeschort. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 6. Smart Moving behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
 7. We stellen het zeer op prijs dat je bij verhindering jezelf tijdig afmeldt. Je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid gemiste lessen in te halen.
Rittenkaart
 1. Met een rittenkaart kun je een bepaald aantal Pilates trainingen van Smart Moving volgen.
 2. De rittenkaart is geldig voor een bepaalde (beperkte) periode. De trainingen dienen in deze periode gevolgd te worden.
 3. De rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Je hebt de mogelijkheid om binnen de geldigheid van de rittenkaart een gemiste training in een andere week in te halen.
 5. Inhalen van een gemiste training kan alleen in overleg.
 6. De administratie van Smart Moving is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven ritten.
 7. De rittenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Restitutie van lesgeld of inhalen van trainingen buiten de geldigheidsperiode is niet mogelijk.
Strippenkaart
 1. Met een strippenkaart kun je een bepaald aantal Pilates trainingen van Smart Moving volgen.
 2. De strippenkaart heeft een geldigheid van 12 maanden. De trainingen dienen binnen deze 12 maanden gevolg te worden.
 3. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. Na het volgen van een training wordt deze in mindering op de strippenkaart gebracht.
 5. De administratie van Smart Moving is leidend voor het bepalen van het aantal overgebleven strippen.
 6. Een strippenkaart geeft geen garantie dat er een plek beschikbaar is. Indien de groep vol zit kan helaas niet worden meegetraind.
 7. De strippenkaart vervalt na de geldigheidsperiode. Eventueel overgebleven strippen vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Abonnementen
 1. Met een abonnement kun je wekelijks gebruik maken van de trainingen van Smart Moving tegen een scherp tarief.
 2. Maandelijks wordt het aantal gegeven lessen in rekening gebracht. Er is iedere week les m.u.z. in de vakantieweken (zie trainingen voor een overzicht van de vakanties).
 3. Voor 2016 zijn de te factureren bedragen:
  - januari: 4 lessen (€ 38,-), februari: 3 lessen (€ 28,50), maart: 5 lessen (€ 47,50)
  - april: 4 lessen (€ 38,-), mei: 4 lessen (€ 38,-), juni: 4 lessen (€ 38,-)
  - juli: 1 les (€ 9,50), augustus: 2 lessen (€ 19,-), september: 4 lessen (€ 38,-)
  - oktober: 3 lessen (€ 28,50), november: 5 lessen (€ 47,50), december: 3 lessen (€ 28,50)
 4. Lessen die onverhoopt uitvallen of extra lessen die je hebt gevolgd worden achteraf verrekend tegen het abonnementstarief van € 9,50.
 5. Let op: je betaalt bij een abonnement ook voor lessen je die je hebt gemist, het abonnement loopt namelijk gewoon door. Het is op dit moment niet mogelijk om op een andere dag een les in te halen.
 6. De minimale contractsduur van een abonnement is 4 maanden. Een abonnement kan daarna maandelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Voorbeeld: als je opzegt in februari stopt het abonnement per 1 april.
 7. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 8. Indien je Smart Moving hebt gemachtigd wordt het verschuldigde bedrag maandelijks automatisch van je bankrekening geïncasseerd. Je ontvangt minimaal 3 dagen voor het incassomoment een factuur.